Utbildning

Våra utbildare innehar, förutom två branschcertifieringar PRYL-certifiering (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare) och SRY (Städ- och rengöringsbranschens Yrkesbevis) även en pedagogisk utbildning. Dessa certifieringar följer ISO/IEC 17024, vilket ställer krav på godkännande, examinering och uppföljning.

Förutom att lära ut teori och det praktiska kring lokalvård, lägger vi en stor vikt i våra utbildningar på miljötänk, ergonomi, kundvård och på att höja yrkesstatusen.